Game of Stones
Found a stone?

Found a stone?

Two options / možnosti:

#1 Please leave me on my original position, in case you do not know this game and do not want to join it. / Zanech mne prosím na původním místě, pokud tuto hru neznáš a nechceš se přidat.

#2 Please type in the my ID () in the app and move me to my next destination to earn points. / Vlož mé ID do appky a přemísti mne do další destinace k získání bodů.

en_USEN